Tıbbi Teknisyenlik
full-icon

Tıbbi Teknisyenlik

Dünya Sağlık Örgütü'nün WHO (World Health Organization) tanımına göre sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal olarak da tam iyilik halinde olmasıdır. Ülkemizde de sağlık hizmetleri WHO standartlarına göre yapılandırılmış olup, 4 profesyonel sektörden birisi olan sağlık sektörü için yetiştirilen nitelikli eğitim almış tıbbi teknisyenler AB normlarına göre serbest dolaşım hakkı kazanmıştır. Ülkemizde sağlık sektöründe yaşanmakta olan kurumsal reform süreci, rekabeti ve istihdamı gerçekleştirecek nitelikli/nicelikli toplam kalite mantığı ile hizmet veren tıbbi teknisyen personeli ihtiyacını artıracaktır. ERA, bu amaçla tıp alanında birey, aile, kurum ve kuruluşlara dünya standartlarında hizmet götürebilecek tıbbi teknisyenlerine hemşirelik, radyoloji, anestezi, acil tıp, diş protez ve biomedikal cihaz teknolojileri alanlarında mesleki eğitim verecektir.
Türkiye İstatistik Enstitüsü'nce yapılan araştırmalar sonucu belirlenen resmi önerilerdeki tıbbi teknisyenlik müfredatına ek olarak iletişim destek dersleri, gelişen teknolojiye uygun araç gereç ve donanımlar, teknik kolejimizin standartları arasında yer alacaktır. Başlangıç aşamasında Beylikdüzü ve Kartal kampüslerimizde yer verilecek olan tıbbi teknisyenlik branşlarındaki eğitim stratejisi, bölgelerin istihdam gerektiren ihtiyaçları doğrultusunda planlanmıştır.