Era Eğitim Sistemi
full-icon

Mesleki Sertifikasyon ve Akreditasyon

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, iş gücünün mesleki yeterliliğinin akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar sonucunda belgelendirildiği, alınan sertifikaların ulusal ve uluslararası düzeyde kıyaslanabilirliğinin sağlandığı, hayat boyu öğrenmenin desteklendiği, iş dünyası temsilcilerinin sürece ilişkin tüm kararlara aktif olarak katıldığı, kalite güvencesinin sağlandığı, adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir.
Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin kurulmasındaki temel amaç eğitim ile iş yaşamının nitelik talepleri arasında işlevsel bir bağ kurmaktır.Bu sistem Türkiye'nin küresel ekonomide rekabet edebilmesi için ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini sağlayacaktır. Bu nedenle ERA Teknik Koleji eğitim sistemini yapılandırırken, iş dünyasının iş gücüne yönelik mevcut ihtiyaçları ve geleceğe dönük eğilimlerini detaylı olarak incelemiştir.
Era Teknik Koleji mimari yapısını, uygulama laboratuvarlarını ve eğitim sistemini, ulusal veya uluslararası kabul görmüş teknik ölçütlere göre değerlendirilip, yeterliliğinin onaylanacağı şekilde planlamıştır.