Era Eğitim Sistemi
full-icon

K.O.P.S. - Kariyer Odaklı Planlama Sistemi

Era Teknik Koleji, Kariyer Odaklı Planlama Servisi ya da kısaca KOPS ile tüm öğrencilerinin mesleki branş seçimlerini, yabancı dil seviyeleri ve ön lisans/lisans programlarına geçiş süreçlerini, hem software yazılımları hem de profesyonel kariyer rehberleri aracılığıyla dört yıl boyunca gözlem altında tutarak; sadece öğretim başarısını değil, öğrencinin kişisel gelişim düzeyini belirleyerek kariyer başarısını da hedef odaklı olarak yönlendirmektedir. ERA öğrencileri meslek alanlarının gerektirdiği kişilik özelliklerini geliştirmek için akademik eğitimlerinin yanı sıra, 4 yıl boyunca; Etkili İletişim, Diksiyon, Müzakere Teknikleri, Girişimcilik, İş Güvenliği ve meslekleri ile ilgili diğer sertifikaları; seminer, rehberlik, seçmeli ders ya da atölye çalışmaları olarak alabilecek ve mesleğe başlarken yaşıtlarından daha donanımlı bir CV ile mezun olacaklardır.