Kurumsal
full-icon

Hedef ve İlkeler

1. Eğitim kampüslerine hayat verecek olan tüm idareci, eğitmen ve öğrencilerine zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilecekleri ortam ve şartları teşkil etmek.
2. Meslek liselerinin ve dolayısıyla mesleklerin zaman içinde kayıplara uğrayan itibarını, uluslararası etik çerçevesi içerisinde yükselterek, açığa çıkartmak.
3. Eğitimde rasyonaliteyi, teknik kolej tanımı içerisinde tüm kamuoyuna tanıtmak ve etik sorumlulukları üstlenmek.
4. Kurumsal anlayışı sürekli olarak yenilemek.
5. Dünyadaki akademik gelişmeleri yakından takip ederek, eğitimci nosyonuyla ilişkiler kurduğu ticari/endüstriyel sektörlerin gelişimine katkıda bulunmak.
6. Sektörel başarısıyla tüm dünyada kabul görmüş kurum ve kuruluşlarla organik bağlar geliştirerek, profesyonellik bilincinin lise çağından başlayarak gelişimine katkıda bulunmak.
7. Tüm sosyal iletişim çabalarında etik, saygın ve sağ duyulu örnek davranış modelleri geliştirerek, itibar kazanmak.
8. Yabancı dil eğitiminde odaklanmaya ağırlık vererek, mesleki branşlar üzerinden uluslararası bağların kurulabilmesine olanak sağlayacak bir eğitim platformu yaratmak.
9. Tüm mezunlarının -profesyonel branşlarının haricinde ek eğitsel donanımlarla güçlendirerek- seçim olanaklarını zenginleştirmek.
10. İletişimde bulunduğu dahili ve harici tüm kurum, kuruluş ve şahıslar arasında beşeri saygı ve sevgiyi pekiştirmek için her zaman sorumluluk almak.