Bilişim Teknolojileri
full-icon

Bilişim Teknolojileri

Bilgisayar kullanımı yirminci yüzyılın özellikle son on yılında artmıştır. Bu artış, hem tüm dünyaya yayılarak hem de kullanım alanı çeşitlenerek olmuştur.
Bilişim Teknolojileri; bilgisayar sektöründeki gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmış ve verileri saklamak, iletmek ve işlemek için kullanılan bilgisayar donanım ve yazılım teknolojilerini içeren bir alandır.
Ancak bugün için Bilişim Teknolojileri (BT), yalnızca bilgisayar sistemlerinin kurulması ve yazılımların yapılandırılması ile sınırlı bir alan değildir. Bilişim Teknolojileri (BT), güncel bir bakışla bilgisayar donanımı, yazılımı, bilgisayar ağları, iletişim teknolojileri, bu alanda yetişmiş insan gücü, prosedürler, internet, intranet ve iletişim araçları gibi çok sayıda bileşene sahiptir.
Era Teknik Koleji ilk yılında öncelikli olarak, tasarıma ilgi duyan, pratik zekaya sahip, hızlı, alternatif çözümler üretebilen, kendi tecrübe ve özgün fikirlerini projelere aktararak hayata geçirebilecek yeteneklere sahip web tasarımcıları yetiştirecektir.